Zasady zamawiania2022-01-12T14:30:21+01:00

REGULAMIN

1. Zasady wypożyczenia sprzętu – obsługa strony www.ustudiorent.pl

Aby wypożyczyć umieszczone na stronie produkty należy je wybrać i umieścić w potrzebnej ilości w koszyku. Podane ceny na stronie są cenami netto, dotyczą wynajmu maksymalnie do 3 dni. Nie zawierają kosztów transportu, wniesienia po schodach oraz ustawienia. Po wybraniu wszystkich produktów, którymi jest się zainteresowanym należy wypełnić formularz podając obowiązkowe informacje dotyczące terminu wynajmu, formy płatności, warunków odbioru oraz dane osobowe. Przesłanie wypełnionego zamówienia przez koszyk ze strony nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy, ale jest jedynie zapytaniem o dostępność sprzętu i ewentualne dodatkowe koszty. Wysłanie zamówienia ze strony nie wiąże się z powstaniem po żadnej stronie kosztów ani zobowiązań.

2. Wynajmowanie sprzętu – podpisanie umowy

Po wysłaniu wypełnionego formularza potwierdzimy dostępność sprzętu i wyślemy wypełnione zamówienie do podpisania. W przypadku zamówienia dostawy  mogą pojawić się dodatkowe, niezbędne koszty związane z transportem, wniesieniem, ustawieniem sprzętu oraz kaucją będącą zabezpieczeniem. Realizacja zamówienia następuje po przesłaniu skanu podpisanego zamówienia, dokonaniu wpłaty na konto lub gotówki w formie przedpłaty.

3. Wymagane dokumenty
Przed wydaniem sprzętu należy podpisać umowę:

a. Osoby fizyczne: Do zawarcia umowy potrzebujemy:

– dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem : prawo jazdy, paszport
-wpłata kaucji zwrotnej
b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Do zawarcia umowy potrzebujemy:

– dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem: prawo jazdy, paszport
– Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON
– W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo podpisane przez właściciela upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę
– wpłata kaucji zwrotnej
c. Spółki prawa handlowego:
Do zawarcia umowy potrzebujemy
– dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem: prawo jazdy, paszport
– Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
– w przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo spółki podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu na tą osobę
– wpłata kaucji zwrotnej
3. Dostawa sprzętu lub odbiór własny
Zamówiony sprzęt można odebrać osobiście bezpłatnie w magazynie u.studio przy ul. Promienistej 6 w Mierzynie po uprzednim umówieniu się. Można też zamówić sam transport lub transport z wniesieniem sprzętu, montażem, ustawieniem i demontażem. Jest to dodatkowa usługa, doliczana do kwoty zamówienia. Transport dotyczy jedynie dostarczenia sprzętu pod wskazany adres. Nie zawiera wniesienia sprzętu po schodach anie montażu i ustawienia we skazanych miejscach. Montaż i ustawienie sprzętu to dodatkowy koszt ustalany indywidualnie.
4. Zwrot sprzętu
Zwrot sprzętu następuje w ustalonym terminie i miejscu. Sprzęt musi zostać zwrócony czysty, sprawny i w niepogorszonym stanie, który wynika z jego normalnego użytkowania. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń zamawiający pokryje koszt czyszczenia bądź naprawy sprzętu
0